Intergratieve Kindertherapie en Jeugdcounseling

Children jumping

Zie je je kind/tiener het liefst gelukkig en vol zelfvertrouwen?

Soms zijn jonge kinderen of tieners door omstandigheden of bijvoorbeeld de pubertijd niet gelukkig. Of je hebt gevoel als ouder dat je kind niet goed functioneert op school. Jong volwassenen zoeken naar hun identieit maar weten niet altijd zelf de vinger op hun problemen te leggen. Vaak vinden ze het moeilijk om met school of hun ouders over belangrijke zaken te praten die ze bezig houden.

Teenagers

Is het moeilijk om met je kind te communiceren?
Heeft je kind gedragsproblemen?
Is je kind slachtoffer van pestgedrag of pest juist anderen?
Heeft je kind een laag zelfbeeld en ontbreekt het hem/haar aan vertrouwen?
Heeft je kind vaak buikpijn of hoofdpijn?
Is je kind ergens bang voor?
Zijn jullie net gescheiden en heeft je kind er problemen hiermee om te gaan?

Kindertherapie en Jeugdcounseling bestaat uit 4 fasen:

Integratieve Kindertherapie en Jeugdcounseling heeft een multi-disciplinaire basis voortkomend uit de Psychologie en Sociologie en wordt gebruikt om kinderen over de hele wereld te helpen.

1. Introductie en intake fase: waarbij de ouders (tieners samen met hun ouders) het ingevulde intakeformulier bespreken met de counselor en realistische doelen worden geformuleerd. Tevens wordt er bepaald hoeveel sessies er nodig zijn om deze doelen te bereiken.

2. Onderzoek en diagnostische fase: waarbij de therapeute informatie verzamelt, hoe het kind denkt, voelt en zich gedraagt. Een derde partij kan eventueel ingeschakeld worden indien dit nodig mocht zijn. Natuurlijk alleen met toestemming van de ouders. Op basis van de resultaten wordt er een uniek behandelplan geschreven.

3. Procedure: De sessies worden wekelijks op een vaste dag en tijdstip gepland. Een diversiteit aan interventietechnieken worde er gebruikt afhankelijk van de probleemstelling. Na elke 5 sessies wordt er een evaluatie gesprek gepland met de ouders. Ouders worden tussentijds telefonisch op de hoogte gehouden als er belangrijke ontwikkelingen zijn.

4. Afrondende fase: In de laatste sessie met de ouders (in sommige gevallen samen met het kind) geeft de counselor een samenvatting wat er in de sessies gebeurt is. Zij maakt vervolgens aanbevelingen over hoe nu verder zodat het kind niet terugvalt in het oude ongewenste gedrag.

 

GRATIS 30 Minuten Consult

Help en ondersteun je kind NU !

Het is een uitstekende investering voor je kind die zich gelukkiger en met meer zelfvertrouwen in het leven zal staan.

Painted rock faces